Termine

Kurse

Irina Börner

Kurs #46 Rückbildung mit Kind
Start 12.Januar 2021 – 9.30 Uhr
Ausgebucht

Kurs #47 Rückbildung mit Kind
Start 09.März 2021 – 9.30 Uhr
7 Plätze

Kurs #8 Yoga in der Schwangerschaft
Start 04.Januar 2021 – 17:00 Uhr
Ausgebucht

Kurs #9 Yoga in der Schwangerschaft
Start 01.März 2021 – 17:00 Uhr
7 Plätze

Kurs #17 Yoga & Pilates in der Rückbildung
Start 04.Januar 2021 – 19:00 Uhr
Ausgebucht

Kurs #18 Yoga & Pilates in der Rückbildung
Start 01.März 2021 – 19:00 Uhr
8 Plätze

Julia Oberhausen

Kurs #10/2020 – Geburtsvorbereitung
Start 8.Dezember 2020 – 18.00 Uhr(Online)
 3 freie Plätze

Kurs #1/2021 – Geburtsvorbereitung
Start 12.Januar 2020 – 18.00 Uhr (online)
4 freie Plätze

Kurs #2/2021 – Geburtsvorbereitung
Start 18.Februar 2020 – 18.00 Uhr (online)
8 freie Plätze

Kapazitäten Wochenbettbetreuung

Irina Börner

2021

Bis Mai 2021 komplett AUSGEBUCHT

Juni:                                     5 Betreuungen

Juli:                                     6 Betreuungen

Julia Oberhausen

Bis Mai 2021 komplett AUSGEBUCHT

2021

Juni:                                      4 Betreuungen

 ab Mitte August:                 5 Betreuungen

Beikostabend

2020

FR 04.Dezember 2020
18.00/19.15 Uhr (2 Kurse)
Ausgebucht