Termine

Kurse

Irina Börner

Kurs #49 Rückbildung mit Kind
Start 13.Juli 2021 – 9.30 Uhr
Ausgebucht

Kurs #50 Rückbildung mit Kind
Start 21.September 2021 – 9.30 Uhr
10 Plätze

Kurs #11 Yoga in der Schwangerschaft
Start 2.August 2021 – 17:00 Uhr (Wiese/Online)
Ausgebucht

Kurs #12 Yoga in der Schwangerschaft
Start 11.Oktober 2021 – 17:00 Uhr
9 Plätze

Kurs #20 Yoga & Pilates in der Rückbildung
Start 02.August 2021 – 19:00 Uhr (Wiese/Online)
4 Plätze

Kurs #21 Yoga & Pilates in der Rückbildung
Start 11.Oktober2021 – 19:00 Uhr
9 Plätze

Julia Oberhausen

Kurs #6/2021 – Geburtsvorbereitung
Start 19.August 2021 – 18.00 Uhr (online/Wiese)
Ausgebucht

Kurs #7/2021 – Geburtsvorbereitung
Start 7.Oktober 2021 – 18.00 Uhr
3 freie Plätze

Kurs #8/2021 – Geburtsvorbereitung
Start 18.November 2021 – 18.00 Uhr
5 freie Plätze

Kapazitäten Wochenbettbetreuung

Irina Börner

2021

Bis Januar 2022 komplett AUSGEBUCHT

Januar:                                 1 Betreuung

Februar:                                 5 Betreuungen

Julia Oberhausen

2021

Bis Januar 2022 komplett AUSGEBUCHT

Januar:                                     2 Betreuungen

Februar:                                      7 Betreuungen

Beikostabend

2021

FR 23.Juli 2021
18.00
10 Plätze frei