Termine

Kurse

Irina Börner

Kurs #51 Rückbildung mit Kind
Start 11.Januar 2022 – 9.30 Uhr
4 Plätze

Kurs #12 Yoga in der Schwangerschaft
Start 11.Oktober 2021 – 17:00 Uhr
 AUSGEBUCHT

Kurs #13 Yoga in der Schwangerschaft
Start 10.Januar 2022 – 17:00 Uhr
 6 Plätze

Kurs #21 Yoga & Pilates in der Rückbildung
Start 11.Oktober2021 – 19:00 Uhr
AUSGEBUCHT

Kurs #22 Yoga & Pilates in der Rückbildung
Start 14.März 2022 – 19:00 Uhr
9 Plätze

Kurs #17 Babymassage
Start 16. November 2021 – 9:30 Uhr
AUSGEBUCHT

Kurs #18 Babymassage
Start 01. März 2022 – 9:30 Uhr
9 Plätze

Julia Oberhausen

Kurs #6/2021 – Geburtsvorbereitung
Start 19.August 2021 – 18.00 Uhr (online/Wiese)
AUSGEBUCHT

Kurs #7/2021 – Geburtsvorbereitung
Start 7.Oktober 2021 – 18.00 Uhr
WARTELISTE

Kurs #8/2021 – Geburtsvorbereitung
Start 18.November 2021 – 18.00 Uhr
3 freie Plätze

Natascha Seyfert

Rückbildung ohne Kind
Start 27.Oktober 2021 – 18.00 Uhr
AUSGEBUCHT

Tel.: 06136 7605270
Mail: nataschafaust@gmx.de

Kapazitäten Wochenbettbetreuung

Irina Börner

2022

Bis Mai 2022 komplett AUSGEBUCHT

Juni:                             5 Betreuungen

Julia Oberhausen

2022

Bis Mai 2022 komplett AUSGEBUCHT

Mai:                               3 Betreuungen

Juni:                              8 Betreuungen

Beikostabend

2021

FR 26. November 2021
18.00 Uhr
13 Plätze