Termine

Kurse

Irina Börner

Kurs #43 Rückbildung mit Kind
Start 14. Juli 2020 – 9.30 Uhr
3 Plätze (Online)

Kurs #6 Yoga in der Schwangerschaft
Start 06. Juli 2020 – 17:00 Uhr
3 Plätze (Online/Freiluft)

Kurs #15 Yoga & Pilates in der Rückbildung
Start 27. Juli 2020 – 19:00 Uhr
6 Plätze (Online/Freiluft)

Julia Oberhausen

Kurs #6/2020 – Geburtsvorbereitung
Start 7.Juli 2020 – 18.00 Uhr
2 freie Plätze

Kurs #7/2020 – Geburtsvorbereitung
Start 20.August 2020 – 18.00 Uhr
9 freie Plätze

Kurs #8/2020 – Geburtsvorbereitung
Start September 2020 – 18.00 Uhr
11 freie Plätze

Kapazitäten Wochenbettbetreuung

Irina Börner

Bis Dezember 2020 komplett AUSGEBUCHT

2021

Januar:                                      2 Betreuungen

Februar:                                    7 Betreuungen

Julia Oberhausen

Bis Dezember 2020 komplett AUSGEBUCHT

2020

Januar:                                 2 Betreuungen

Februar:                               7 Betreuungen